×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

رویدادها

img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

چهل و چهارمین جلسه شورای فرهنگی در دانشکده پزشکی برگزار شد

img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری امتحان پارت ١ پاتولوژی

img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

سمپوزیوم یک روزۀ "تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو" برگزار می شود

img

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی مبانی و کاربرد PCRدر دانشکده پزشکی برگزار می شود

گروه های آموزشی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست